มพพท. กับ ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

1. กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ - ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พลเมืองไทย รวมถึงพระราชบัญญัติ อนุบัญญัติ และข้อบัญญัติ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการ

2. นโยบายเกี่ยวกับคนพิการ - มีหลายระดับ เช่น นโยบายขององค์กร/หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับคนพิการ

3. การจ้างงาน – มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เปิดห้องตลาดงานคนพิการออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ( http://www.tddf.or.th ) มานานกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการคนพิการประกาศหางานทำ และนายจ้างประกาศหาคนพิการทำงาน บริการให้คนพิการค้นหางาน และนายจ้างค้นหาคนพิการทำงาน โดยมูลนิธิฯติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ รวมถึงประสานนำส่งข้อมูลคนพิการ และข้อมูลนายจ้างให้ พก.และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเผยแพร่ นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ได้นำข้อมูลทั้งของคนพิการและนายจ้างพิมพ์ใน “สาร มพพท.” ซึ่งเผยแพร่เป็นรายเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร มพพท. กับ ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/02/2557 เวลา 14:28:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1. กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ - ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พลเมืองไทย รวมถึงพระราชบัญญัติ อนุบัญญัติ และข้อบัญญัติ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการ 2. นโยบายเกี่ยวกับคนพิการ - มีหลายระดับ เช่น นโยบายขององค์กร/หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับคนพิการ 3. การจ้างงาน – มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เปิดห้องตลาดงานคนพิการออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ( http://www.tddf.or.th ) มานานกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการคนพิการประกาศหางานทำ และนายจ้างประกาศหาคนพิการทำงาน บริการให้คนพิการค้นหางาน และนายจ้างค้นหาคนพิการทำงาน โดยมูลนิธิฯติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ รวมถึงประสานนำส่งข้อมูลคนพิการ และข้อมูลนายจ้างให้ พก.และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเผยแพร่ นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ได้นำข้อมูลทั้งของคนพิการและนายจ้างพิมพ์ใน “สาร มพพท.” ซึ่งเผยแพร่เป็นรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร มพพท. กับ ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด