ทันสื่อล้อเลียนคนพิการ สื่อ...กับการสร้างสังคม “พัฒนานิยม” เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ประเด็น

1. สถานการณ์การรับรู้เรื่องคนพิการผ่านสื่อในปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างไร

การรับรู้เรื่องคนพิการผ่านสื่อในปัจจุบันยังไม่ต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมามากนัก กล่าว คือประชาชนยังรับรู้ หรือมีความเชื่อตามที่สื่อส่วนใหญ่นำเสนอ ว่า ความพิการ หรือคนพิการเกิดจากบาปกรรมที่คนพิการ คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดทำไว้ในชาติก่อน รวมถึง คนพิการรักษาไม่หาย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ น่าสงสาร น่าเวทนา จึงเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องชดใช้กรรมโดยการเลี้ยงดูคนพิการไปตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันก็เชื่ออีกว่า การดูแล เลี้ยงดู บริจาค หรือให้ทานคนพิการเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งจะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้ให้ การรับรู้เหล่านี้อยู่บทฐานของแนวคิด “สงเคราะห์นิยม” หรือ “เวทนานิยม”

ดาวน์โหลดเอกสาร ทันสื่อล้อเลียนคนพิการ สื่อ...กับการสร้างสังคม “พัฒนานิยม” เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 19/01/2557 เวลา 03:56:44

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ประเด็น 1. สถานการณ์การรับรู้เรื่องคนพิการผ่านสื่อในปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างไร การรับรู้เรื่องคนพิการผ่านสื่อในปัจจุบันยังไม่ต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมามากนัก กล่าว คือประชาชนยังรับรู้ หรือมีความเชื่อตามที่สื่อส่วนใหญ่นำเสนอ ว่า ความพิการ หรือคนพิการเกิดจากบาปกรรมที่คนพิการ คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดทำไว้ในชาติก่อน รวมถึง คนพิการรักษาไม่หาย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ น่าสงสาร น่าเวทนา จึงเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องชดใช้กรรมโดยการเลี้ยงดูคนพิการไปตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันก็เชื่ออีกว่า การดูแล เลี้ยงดู บริจาค หรือให้ทานคนพิการเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งจะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้ให้ การรับรู้เหล่านี้อยู่บทฐานของแนวคิด “สงเคราะห์นิยม” หรือ “เวทนานิยม” ดาวน์โหลดเอกสาร ทันสื่อล้อเลียนคนพิการ สื่อ...กับการสร้างสังคม “พัฒนานิยม”

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด