คนพิการ กับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ

มนุษย์ดำรงชีวิตในสังคมร่วมกัน โดยใช้การ “ติดต่อสื่อสาร” กัน ด้วยการฟัง – พูด และ อ่าน – เขียนเป็นหลัก ความพิการทำให้คนพิการแต่ละประเภทมีข้อจำกัดในการสื่อสารต่างๆ กัน เช่น

1) คนตาบอด มีข้อจำกัดในการเห็น จึงไม่สามารถสื่อสารด้วยการอ่านและเขียนหนังสือในรูปแบบที่คนทั่วไปใช้ ดังนั้น คนตาบอดจึงต้องใช้ “อักษรเบรลล์” ซึ่งเขียนโดยการใช้อุปกรณ์กดกระดาษให้เป็น “จุดนูน” เรียงกันในลักษณะต่างๆ เพื่อแทนอักษรและสระภาษาไทย และอ่านโดยการใช้นิ้วสัมผัสจุดนูนดังกล่าว

2) คนหูหนวก มีข้อจำกัดในการได้ยิน จึงไม่สามารถสื่อสารด้วยการฟังและพูดในรูปแบบที่คนทั่วไปใช้ ดังนั้น คนหูหนวกจึงต้องสื่อสารโดยการใช้ “ภาษามือไทย” ซึ่งใช้ดูการเคลื่อนไหวมือและลำตัว รวมทั้งการแสดงสีหน้าท่าทางเป็นศัพท์ และประโยคต่างๆ ซึ่งใช้ไวยากรณ์ต่างจากภาษาไทย ภาษามือจึงเป็นภาษาแรก หรือภาษาแม่ของคนหูหนวก เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา คนหูหนวกจึงเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร คนพิการ กับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

ที่มา: เรียบเรียงโดย พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/01/2557 เวลา 04:05:37

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน 1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ มนุษย์ดำรงชีวิตในสังคมร่วมกัน โดยใช้การ “ติดต่อสื่อสาร” กัน ด้วยการฟัง – พูด และ อ่าน – เขียนเป็นหลัก ความพิการทำให้คนพิการแต่ละประเภทมีข้อจำกัดในการสื่อสารต่างๆ กัน เช่น 1) คนตาบอด มีข้อจำกัดในการเห็น จึงไม่สามารถสื่อสารด้วยการอ่านและเขียนหนังสือในรูปแบบที่คนทั่วไปใช้ ดังนั้น คนตาบอดจึงต้องใช้ “อักษรเบรลล์” ซึ่งเขียนโดยการใช้อุปกรณ์กดกระดาษให้เป็น “จุดนูน” เรียงกันในลักษณะต่างๆ เพื่อแทนอักษรและสระภาษาไทย และอ่านโดยการใช้นิ้วสัมผัสจุดนูนดังกล่าว 2) คนหูหนวก มีข้อจำกัดในการได้ยิน จึงไม่สามารถสื่อสารด้วยการฟังและพูดในรูปแบบที่คนทั่วไปใช้ ดังนั้น คนหูหนวกจึงต้องสื่อสารโดยการใช้ “ภาษามือไทย” ซึ่งใช้ดูการเคลื่อนไหวมือและลำตัว รวมทั้งการแสดงสีหน้าท่าทางเป็นศัพท์ และประโยคต่างๆ ซึ่งใช้ไวยากรณ์ต่างจากภาษาไทย ภาษามือจึงเป็นภาษาแรก หรือภาษาแม่ของคนหูหนวก เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา คนหูหนวกจึงเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร คนพิการ กับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด