ห้องสมุด หน้า 22

กระทู้ทั้งหมด

 1. 316คลิป : ไม้เท้าขาว ช่วยชีวิตคนตาบอด 939/0 9/03/2556
 2. 3175 อัจฉริยะออทิสติก Idiot Savant 1143/0 8/03/2556
 3. 318คลิป : สุดยอดพ่อที่ดีที่สุดในโลก 913/0 7/03/2556
 4. 319คลิป : สุดยอดคนพิการ 1079/0 7/03/2556
 5. 320ข้อเสนอแนะองค์กรด้านคนพิการในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 2711/0 4/03/2556
 6. 321รถสำหรับคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ 1292/0 28/02/2556
 7. 322การพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ ของบุคคลพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอ... 1976/0 28/02/2556
 8. 323วัฒนธรรมแห่งการเข้าถึง (Culture of Accessibility) 1023/0 28/02/2556
 9. 324ความรู้เรื่องกฎหมาย 2733/0 26/02/2556
 10. 325ศูนย์การเรียนเพื่อ “คนพิการ” นนทบุรี ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทาง... 4294/0 23/02/2556
 11. 326แนวทางบริการคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเท... 1359/0 22/02/2556
 12. 327ข้อเสนอ เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการใช้สิท... 1835/0 22/02/2556
 13. 328เครือข่ายคนพิการยื่น 10 ข้อเสนอต่อ รมว.กระทรวงคมนาคม 1405/0 21/02/2556
 14. 329ค้นพบวิธีรักษาอาการหูหนวก!! โดยการปลูกเส้นขนช่วยการได้ยินในหูขอ... 1830/0 21/02/2556
 15. 330กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก... 3478/0 30/01/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด