สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 2

 1. 16ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถโดยสารป... 907/0 25/07/2556
 2. 17คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย 1614/0 15/07/2556
 3. 18เมื่อสถานที่สาธารณะกำลังกดขี่และกีดกันคนพิการ 1351/0 15/07/2556
 4. 19สิ่งอำนวยความสะดวกในที่บริการสาธารณะสำหรับคนหูพิการ 1217/0 15/07/2556
 5. 20ข้อเสนอแนะต่อ การดำเนินงานด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม เรื่อง การ... 1120/0 15/07/2556
 6. 21ทีวีคนพิการ‏ 982/0 21/05/2556
 7. 22คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเปิดโ... 1028/0 20/05/2556
 8. 23ข้อเสนอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้คนสูงอายุ ในโค... 833/0 9/05/2556
 9. 24Assistive, accessible technologies of the future 703/0 3/05/2556
 10. 25คนทั่วไปใช้ “ห้องน้ำติดป้ายคนพิการ” ได้หรือไม่??? 1141/0 26/04/2556
 11. 26สังคมอยู่ดี : ความท้าท้ายใหม่ในภูมิภาคอาเซียน…ของคนพิการ 759/0 6/04/2556
 12. 27ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย 3170/0 1/04/2556
 13. 28แนวทางบริการคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเท... 1302/0 22/02/2556
 14. 29ข้อเสนอ เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการใช้สิท... 1774/0 22/02/2556
 15. 30เครือข่ายคนพิการยื่น 10 ข้อเสนอต่อ รมว.กระทรวงคมนาคม 1351/0 21/02/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด