เว็บไซต์ ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL

เว็บไซต์ ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL

ชื่อเว็บไซต์ : ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL

ชื่อภาษาอังกฤษ : TOURISM FOR ALL

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://tourismproduct.tourismthailand.org/tourismforall/

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับ ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นับเป็น กิจกรรมหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยปราถนา

"การท่องเที่ยว" อาจไม่สมบูรณ์ได้ หากทุกคนไม่สามารถ "ออกเดินทาง" ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวล จึงได้จัดทำคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว "๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All" ขึ้น

ที่มา: http://tourismproduct.tourismthailand.org/tourismforall/
วันที่โพสต์: 21/09/2560 เวลา 10:34:12 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ ๙ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด