เว็บไซต์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

เว็บไซต์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ชื่อเว็บไซต์ : ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ : National Disaster Warning Center

ชื่อย่อ : ndwc

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.ndwc.go.th/web/

ข้อมูลเว็บไซต์

ประวัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ร้านรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย และประเพทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ภัยพิบัติที่ร้ายแรงจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงทำให้ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต 5,396 คน

ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศมีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน และเด็ก 880 คน

กลายเป็นเด็กกำพร้านอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความเสียหายของบ้านเรือน การเกษตร การประมง

ปศุสัตว์ และธุรกิจ ทั้งนี้ยังไม่รวมความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้คำนวณออกเป็นตัวเลข

อีกมาก โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตั้งอยู่ บนถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี และจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

ที่มา: http://www.ndwc.go.th/web/
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:02:15 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด