เว็บไซต์ thaiwebaccessibility

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com

ชื่อเว็บไซต์ : thaiwebaccessibility

ชื่อภาษาอังกฤษ : thaiwebaccessibility

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://thaiwebaccessibility.com/ (ขนาดไฟล์: 167)

ข้อมูลเว็บไซต์

Web Accessibility คืออะไร?

การทำเว็บไซต์ ที่ไม่คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อสื่อ สารในยุคดิจิตอล

การพัฒนาเว็บไซต์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Web Accessibility คือ การออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำ ได้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา: http://thaiwebaccessibility.com/ (ขนาดไฟล์: 167)
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 13:59:24 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ thaiwebaccessibility

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หน้าเว็บไซต์ thaiwebaccessibility.com ชื่อเว็บไซต์ : thaiwebaccessibility ชื่อภาษาอังกฤษ : thaiwebaccessibility ชื่อย่อ : - เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://thaiwebaccessibility.com/ ข้อมูลเว็บไซต์ Web Accessibility คืออะไร? การทำเว็บไซต์ ที่ไม่คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อสื่อ สารในยุคดิจิตอล การพัฒนาเว็บไซต์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Web Accessibility คือ การออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำ ได้เพิ่มมากขึ้น

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด