เว็บไซต์ true ปลูกปัญญา

เว็บไซต์trueปลูกปัญญา

ชื่อเว็บไซต์ : trueปลูกปัญญา

ชื่อภาษาอังกฤษ : trueplookpanya

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.trueplookpanya.com/new/

ข้อมูลเว็บไซต์

นับตั้งแต่ปี 2550 ที่กลุ่มบริษัททรู ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย ได้ดำเนินโครงการ ทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ โดยมีโครงการ "เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ"เป็นโครงการหลัก ในการที่จะนำสื่อและเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูที่มีอยู่อย่างครบวงจรไปมอบให้ โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/new/
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 13:51:05 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ true ปลูกปัญญา

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด