โชว์ขั้นตอนเลือกตั้ง ให้กลุ่ม “ผู้พิการทางการได้ยิน”

โชว์ขั้นตอนเลือกตั้ง ให้กลุ่ม “ผู้พิการทางการได้ยิน”

ลิงค์คลิป https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=dk_ctGL8iXE (ขนาดไฟล์: 778723)

นักศึกษาหลักสุตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันผลิตผลงานเป็นคลิปวิดีโอ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ในขั้นตอนการเลือกตั้ง ความยาว 6.12 นาที

โดยการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มวัว) ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผลิตขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งครั้งนี้

สำหรับกลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมทั้งซักซ้อมให้คนพิการเข้าใจระเบียบและขั้นตอนต่างๆ

ขอบคุณ... https://www.springnews.co.th/news/news-election-62/463423

ที่มา: springnews.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มี.ค.62
วันที่โพสต์: 19/03/2562 เวลา 10:29:00 ดูภาพสไลด์โชว์ โชว์ขั้นตอนเลือกตั้ง ให้กลุ่ม “ผู้พิการทางการได้ยิน”

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด