คลิป : Designed for Ian M. — Apple

แสดงความคิดเห็น

Designed for Ian M. — Apple

Apple ปล่อยวีดีโอชุด Designed for นำเสนอ 7 เรื่องราว จาก 7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Accessibility ของผลิตภัณฑ์ Apple ในชีวิตประจำวัน เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญหน้าในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า Apple ให้ความสำคัญกับทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ Apple อย่างเท่าเทียมกัน

Ian รักการผจญภัย การเดินทางไปยังที่ยากลำบากไม่ใช่ปัญหาของเขา เพียงมี iPhone ติดตัวไปด้วย เขาก็สามารถสนทนากับเพื่อนๆ ผ่าน FaceTime และใช้บันทึกภาพธรรมชาติ โดยไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=PWNKM8V98cg (ขนาดไฟล์: 397542)
วันที่โพสต์: 18/05/2560 เวลา 13:43:50

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Designed for Ian M. — Apple Apple ปล่อยวีดีโอชุด Designed for นำเสนอ 7 เรื่องราว จาก 7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Accessibility ของผลิตภัณฑ์ Apple ในชีวิตประจำวัน เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญหน้าในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า Apple ให้ความสำคัญกับทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ Apple อย่างเท่าเทียมกัน Ian รักการผจญภัย การเดินทางไปยังที่ยากลำบากไม่ใช่ปัญหาของเขา เพียงมี iPhone ติดตัวไปด้วย เขาก็สามารถสนทนากับเพื่อนๆ ผ่าน FaceTime และใช้บันทึกภาพธรรมชาติ โดยไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด