คลิป : แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาเครื่องแรกของโลก!

แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาเครื่องแรกของโลก!

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7_4O3AxtbnM
วันที่โพสต์: 16/01/2560 เวลา 13:02:41

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด