คลิป : หนุ่มตาบอด สานฝันเป็นนักเซิร์ฟ

แสดงความคิดเห็น

ทึ่ง! หนุ่มตาบอด สานฝันเป็นนักเซิร์ฟ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7CaMIgiyQls (ขนาดไฟล์: 807147)
วันที่โพสต์: 10/02/2559 เวลา 13:16:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทึ่ง! หนุ่มตาบอด สานฝันเป็นนักเซิร์ฟ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด