คลิป : เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ Microfluid

แสดงความคิดเห็น

เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ Microfluid

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=0fIg4rI4cDw (ขนาดไฟล์: 852010)
วันที่โพสต์: 14/01/2559 เวลา 10:17:58

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ Microfluid

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด