คลิป : นักเล่นเกมตาบอด โชว์เล่นเซลด้า ภาค 3 มิติจนจบโดยใช้เวลา 5 ปี !!

: Listening in 3D, inside the Deku Tree

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=nmmqarQRSSE (ขนาดไฟล์: 914094)
วันที่โพสต์: 6/01/2559 เวลา 10:56:22

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด