คลิป : สาวน้อยออทิสติก โชว์เต้นบัลเลต์ แบบที่จะทำคุณยิ้มไม่หุบ.

Autistic girl with DiGeorge Syndrome memorized Coppelia Ballet!!!!!!

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=0dUcI8mA5hs (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 31/05/2556 เวลา 07:13:48

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด