คลิป : สร้างสังคมดีปราศจากอุปสรรคพร้อมรับประชาคมอาเซียน

สร้างสังคมดีปราศจากอุปสรรคพร้อมรับประชาคมอาเซียน

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=zurSnhg337A (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 25/05/2556 เวลา 03:02:23

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด