คลิป : ทีวีเพื่อคนพิการ

นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยให้สัมภาษณ์รายการทางช่อง Thai pbs ทีวีเพื่อคนพิการ

ทีวีเพื่อคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2013

ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล กสทช.จะจัดสรรทีวีสาธารณะช่อง 12 เป็นช่องทางเฉพาะสำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม สำหรับผู้พิการ 2 มิติที่จะสามารถทำให้การผลิตสื่อเพื่อพวกเ­ค้าเป็นไปอย่างครอบคลุม ก็คือการมองทั้งในฐานะผู้เสพสื่อและผู้ผลิ­ต พร้อมๆกับให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนกา­รมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g26vNygSWvM
วันที่โพสต์: 15/05/2556 เวลา 05:37:59 ดูภาพสไลด์โชว์ คลิป : ทีวีเพื่อคนพิการ

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด