คลิป : ไม้เท้าขาว ช่วยชีวิตคนตาบอด

ไม้เท้าขาว ช่วยชีวิตคนตาบอด

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=2KmcTbhOB7o (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 9/03/2556 เวลา 03:44:15

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด