เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างไรให้มีความสุข / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

การเลี้ยงลูกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ง่าย โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลายอย่าง ในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องปรับตัว เปลี่ยนความคาดหวัง สร้างความเห็นอกเห็นใจ ช่วยลูกในการสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างเสรีภาพที่มีขอบเขตให้ลูก เพื่อลูกจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยมีวิธีที่สามารถทำได้มีดังต่อไปนี้

1.เปลี่ยนทัศนคติและความคาดหวัง เนื่อง จากสมองส่วนหน้าของเด็กนั้นจะมีการพัฒนาที่ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีเหตุผล ในลูกวัยรุ่นขั้นตอนเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ดังนั้นความคาดหวังที่จะให้ลูกทำอะไรเหมือนผู้ใหญ่ มีการคิดตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก แต่แมัลูกอาจจะทำอะไรออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่ก็ควรสอนลูกใหัเป็นตัวของตัวเองที่อยู่ในขอบเขต

2.ไม่ปฏิบัติกับลูกเหมือนลูกเป็นผู้ต้องสงสัย หรือนักโทษ ลูกวัยรุ่นมีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มเพื่อน สังคม ลูกมักมีความกลัวเรื่องการแข่งขัน การเปรียบเทียบ การเข้ากลุ่ม กลัวครู หรือกลัวการถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทำให้บ้านให้เป็นสถานที่ที่ลูกจะมีความสุข รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เป็นที่ๆเต็มไปด้วยความรัก ที่ลูกจะพึ่งพิงได้และรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเป็นที่ยอมรับ บ้านต้องเป็นที่อบอุ่นจะเป็นเกราะป้องกันลูกจากภัยอันตรายที่อยู่รอบข้าง และสร้างให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ปราศจากความกลัว มีความสุขกายสุขใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างไรให้มีความสุข / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000029958 (ขนาดไฟล์: 164)
วันที่โพสต์: 22/03/2557 เวลา 04:21:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน การเลี้ยงลูกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ง่าย โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลายอย่าง ในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องปรับตัว เปลี่ยนความคาดหวัง สร้างความเห็นอกเห็นใจ ช่วยลูกในการสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างเสรีภาพที่มีขอบเขตให้ลูก เพื่อลูกจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยมีวิธีที่สามารถทำได้มีดังต่อไปนี้ 1.เปลี่ยนทัศนคติและความคาดหวัง เนื่อง จากสมองส่วนหน้าของเด็กนั้นจะมีการพัฒนาที่ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีเหตุผล ในลูกวัยรุ่นขั้นตอนเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ดังนั้นความคาดหวังที่จะให้ลูกทำอะไรเหมือนผู้ใหญ่ มีการคิดตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก แต่แมัลูกอาจจะทำอะไรออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่ก็ควรสอนลูกใหัเป็นตัวของตัวเองที่อยู่ในขอบเขต 2.ไม่ปฏิบัติกับลูกเหมือนลูกเป็นผู้ต้องสงสัย หรือนักโทษ ลูกวัยรุ่นมีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มเพื่อน สังคม ลูกมักมีความกลัวเรื่องการแข่งขัน การเปรียบเทียบ การเข้ากลุ่ม กลัวครู หรือกลัวการถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทำให้บ้านให้เป็นสถานที่ที่ลูกจะมีความสุข รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เป็นที่ๆเต็มไปด้วยความรัก ที่ลูกจะพึ่งพิงได้และรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเป็นที่ยอมรับ บ้านต้องเป็นที่อบอุ่นจะเป็นเกราะป้องกันลูกจากภัยอันตรายที่อยู่รอบข้าง และสร้างให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ปราศจากความกลัว มีความสุขกายสุขใจ ดาวน์โหลดเอกสาร เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างไรให้มีความสุข / ดร.สุพาพร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด