จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ กับ การเรียนการสอน

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

“กลุ่มจิตวิทยาส่วนร่วม” หรือ “กลุ่มปัญญานิยม”(cognitivism) หรือ “กลุ่มจิตวิทยารวมสมบูรณ์” (Gestalt Psychology) หรือทฤษฎีเกสตัลท์ หรือ ทฤษฎีรวมสมบูรณ์ (Gestalt Theory) เกสตัลท์ เป็นศัพท์ในภาษาเยอรมันมีความหมายว่า “แบบแผน” หรือ “รูปร่าง”(form or pattern) ซึ่งในความหมายของทฤษฎี หมายถึง ”ส่วนรวม” (Whole-ness) แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้ก็คือ ส่วนรวมมิใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ( the whole is more than the sum of the parts)

ดาวน์โหลดเอกสาร จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ กับ การเรียนการสอน

ที่มา: เรียบเรียงโดย พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/12/2556 เวลา 02:25:58

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน “กลุ่มจิตวิทยาส่วนร่วม” หรือ “กลุ่มปัญญานิยม”(cognitivism) หรือ “กลุ่มจิตวิทยารวมสมบูรณ์” (Gestalt Psychology) หรือทฤษฎีเกสตัลท์ หรือ ทฤษฎีรวมสมบูรณ์ (Gestalt Theory) เกสตัลท์ เป็นศัพท์ในภาษาเยอรมันมีความหมายว่า “แบบแผน” หรือ “รูปร่าง”(form or pattern) ซึ่งในความหมายของทฤษฎี หมายถึง ”ส่วนรวม” (Whole-ness) แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้ก็คือ ส่วนรวมมิใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ( the whole is more than the sum of the parts) ดาวน์โหลดเอกสาร จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ กับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด