กลไกป้องกันตน หรือ กลวิธีแก้ทุกข์

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

กลไกป้องกันตน หรือ กลวิธีแก้ทุกข์ ( defense mechanism) เป็นหนึ่งในหัวข้อการศึกษาของ จิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตน เป็นรูปแบบความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพทางพฤติกรรมที่ใช้เพื่อบิดเบือนหรือหนีจากการต้องตระหนักรู้ถึงความจริงที่สร้างความวิตกกังวล ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจ กลไกป้องกันตนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด นอกจากว่าเราใช้มันมากไปและบ่อยจนทำให้ขาดการรับรู้ความที่เป็นจริงไปหรือใช้จนกระทั่งชีวิตประจำวันต้องผันแปรไปจากปกติ หากเป็นอย่างนี้ ก็เรียกได้ว่า เราเกิดพยาธิสภาพทางจิตขึ้นแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร กลไกป้องกันตน หรือ กลวิธีแก้ทุกข์

ที่มา: เรียบเรียงโดย : พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/12/2556 เวลา 03:16:27

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน กลไกป้องกันตน หรือ กลวิธีแก้ทุกข์ ( defense mechanism) เป็นหนึ่งในหัวข้อการศึกษาของ จิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตน เป็นรูปแบบความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพทางพฤติกรรมที่ใช้เพื่อบิดเบือนหรือหนีจากการต้องตระหนักรู้ถึงความจริงที่สร้างความวิตกกังวล ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจ กลไกป้องกันตนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด นอกจากว่าเราใช้มันมากไปและบ่อยจนทำให้ขาดการรับรู้ความที่เป็นจริงไปหรือใช้จนกระทั่งชีวิตประจำวันต้องผันแปรไปจากปกติ หากเป็นอย่างนี้ ก็เรียกได้ว่า เราเกิดพยาธิสภาพทางจิตขึ้นแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร กลไกป้องกันตน หรือ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด