บทความน่าสนใจ เกี่ยวกับ Gen M ผู้น่าสงสาร ที่ใช้ชีวิตแข่งกับความเร็วไปทุกเรื่อง

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

เพราะ โลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี่ ทำให้สังคมและพฤติกรรมมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปมาก และในบางเรื่องนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างน่าใจหาย โดยเฉพาะพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโซเชียลเนตเวิร์คและสื่อ ที่โหมกระหน่ำเข้าครอบงำจนมีผลต่อความคิด และกลายเป็นค่านิยมของพวกเค้าเหล่านั้นในที่สุด นิตยสาร Time จึงได้จับความเปลี่ยนแปลงที่น่าใจหายนี้มาสู่บทความที่ทำให้ผู้อ่านฉุกคิด และย้อนถามตัวเองว่าตนเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเอ่ยถึงหรือเปล่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: ธาม เชื้อสถาปนศิริ ,นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) / นิตยสาร Time / oknation.net
วันที่โพสต์: 3/09/2556 เวลา 08:03:00

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน เพราะ โลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี่ ทำให้สังคมและพฤติกรรมมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปมาก และในบางเรื่องนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างน่าใจหาย โดยเฉพาะพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโซเชียลเนตเวิร์คและสื่อ ที่โหมกระหน่ำเข้าครอบงำจนมีผลต่อความคิด และกลายเป็นค่านิยมของพวกเค้าเหล่านั้นในที่สุด นิตยสาร Time จึงได้จับความเปลี่ยนแปลงที่น่าใจหายนี้มาสู่บทความที่ทำให้ผู้อ่านฉุกคิด และย้อนถามตัวเองว่าตนเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเอ่ยถึงหรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด