การใช้ชีวิตและการสนทนากับ 'คนตาบอด'

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ปัญหาที่แท้จริงของคนตาบอด มิใช่การมองไม่เห็น ปัญหาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจที่ผิดพลาดและการขาดข้อมูลที่ถูกต้อง หากคนตาบอดได้รับการศึกษาฝึกอบรมอย่างถูกต้อง และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมบุคคลทั่วไปแล้ว การตาบอดก็เป็นเพียงความไม่สะดวก หรือความน่ารำคาญทางกายภาพเท่านั้น (คำกล่าวของ Dr.Kenneth Jernigan ปราชญ์ตาบอดแห่งศตวรรษที่ 20)

ความเข้าใจที่ผิดพลาด การขาดโอกาสนี้เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับความด้อยโอกาส ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อพื้นฐานแบบเวทนานิยม เป็นปราการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดและคนพิการทั้งหลาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/35554
วันที่โพสต์: 17/07/2556 เวลา 07:03:04

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ปัญหาที่แท้จริงของคนตาบอด มิใช่การมองไม่เห็น ปัญหาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจที่ผิดพลาดและการขาดข้อมูลที่ถูกต้อง หากคนตาบอดได้รับการศึกษาฝึกอบรมอย่างถูกต้อง และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมบุคคลทั่วไปแล้ว การตาบอดก็เป็นเพียงความไม่สะดวก หรือความน่ารำคาญทางกายภาพเท่านั้น (คำกล่าวของ Dr.Kenneth Jernigan ปราชญ์ตาบอดแห่งศตวรรษที่ 20) ความเข้าใจที่ผิดพลาด การขาดโอกาสนี้เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับความด้อยโอกาส ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อพื้นฐานแบบเวทนานิยม เป็นปราการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดและคนพิการทั้งหลาย ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด