วิถีชีวิตคนพิการ กับ งานศิลปะ...เพื่อชีวิต และวิทยาการ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ไม่ไช่เฉพาะในประเทศไทย ดูเหมือน…คนส่วนใหญ่ในโลก ยังเชื่อว่า “ ความพิการ ” เป็นเรื่องของเวรกรรม ที่….ไม่คนพิการ ก็พ่อแม่ของคนพิการ หรือคนใกล้ชิดคนพิการได้ทำไว้ ในชาติก่อน หรือชาตินี้ ตามแต่จะหาคำอธิบายกันไปต่างๆนาๆ ด้วยความเชื่อนี้ คน( ปกติ )ทั่วไป จึงมองคนพิการด้วยความรู้สึกเชิงลบ เวทนาสงสาร และเชื่อมาโดยตลอดว่าคนพิการไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนทั่วไป หรือ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้

ดังนั้น คนพิการส่วนใหญ่ ไม่ว่าเป็นคนหูหนวก คนตาบอด คนปัญญาอ่อน หรือ คนพิการทางร่างกาย ( แขน ขา ) เป็นต้น จึงมักไม่ถูกนับว่าเขาเป็น “ คนคนหนึ่ง ” ในครอบครัวหรือชุมชน คนพิการส่วนใหญ่ถูกกันออกจากสังคมทั่วไป กล่าวคือ ถ้าไม่ถูกพ่อแม่หรือครอบครัวทอดทิ้ง ก็ถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับคนอื่น ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมใดๆ ของชุมชน ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้เล่นกีฬา ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ และไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ต้องดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาคนอื่นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/07/2556 เวลา 07:22:59

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ไม่ไช่เฉพาะในประเทศไทย ดูเหมือน…คนส่วนใหญ่ในโลก ยังเชื่อว่า “ ความพิการ ” เป็นเรื่องของเวรกรรม ที่….ไม่คนพิการ ก็พ่อแม่ของคนพิการ หรือคนใกล้ชิดคนพิการได้ทำไว้ ในชาติก่อน หรือชาตินี้ ตามแต่จะหาคำอธิบายกันไปต่างๆนาๆ ด้วยความเชื่อนี้ คน( ปกติ )ทั่วไป จึงมองคนพิการด้วยความรู้สึกเชิงลบ เวทนาสงสาร และเชื่อมาโดยตลอดว่าคนพิการไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนทั่วไป หรือ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น คนพิการส่วนใหญ่ ไม่ว่าเป็นคนหูหนวก คนตาบอด คนปัญญาอ่อน หรือ คนพิการทางร่างกาย ( แขน ขา ) เป็นต้น จึงมักไม่ถูกนับว่าเขาเป็น “ คนคนหนึ่ง ” ในครอบครัวหรือชุมชน คนพิการส่วนใหญ่ถูกกันออกจากสังคมทั่วไป กล่าวคือ ถ้าไม่ถูกพ่อแม่หรือครอบครัวทอดทิ้ง ก็ถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับคนอื่น ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมใดๆ ของชุมชน ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้เล่นกีฬา ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ และไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ต้องดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาคนอื่นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด