อารมณ์ของคุณมีผลต่อการทำงานอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

งานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต การมีงานทำทำให้ชีวิตมีแก่นสาร มีทียึดเหนี่ยวและมีเป้าหมาย ถ้ามีงานทำก็มีรายได้เลี้ยงตัวเอง มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเกียรติในสังคมและการมีเพื่อนมีสังคมที่กว้างขวาง หลายคนอยากทำงานอย่างมีความสุข และสนุก แต่ชีวิตจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติดังที่พระราชดำรัส ของพระเจ้าอยู่หัวว่า

“...วิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ทุกคนจะต้องเตรียมกาย เตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนทั้งนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้......”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สิริกุล จุลคีรี สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วันที่โพสต์: 5/05/2556 เวลา 03:30:37

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต การมีงานทำทำให้ชีวิตมีแก่นสาร มีทียึดเหนี่ยวและมีเป้าหมาย ถ้ามีงานทำก็มีรายได้เลี้ยงตัวเอง มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเกียรติในสังคมและการมีเพื่อนมีสังคมที่กว้างขวาง หลายคนอยากทำงานอย่างมีความสุข และสนุก แต่ชีวิตจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติดังที่พระราชดำรัส ของพระเจ้าอยู่หัวว่า “...วิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ทุกคนจะต้องเตรียมกาย เตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนทั้งนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้......” ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด