มณเฑียร บุญตัน... จากตาบอดรากหญ้าสู่ กก.ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 5 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นายมณเฑียร บุญตัน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities) ในวาระปี 2556 – 2559 ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 84 เสียงเท่ากับผู้แทนประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ จากจำนวนสมาชิกรัฐภาคีที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 117 ประเทศ การที่นายมณเฑียรได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในครั้งนี้ นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนพิการไทยในศักยภาพของคนพิการเช่นนายมณเฑียร บุญตันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความชื่นชมของนานาประเทศที่มีต่อการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทยด้วย

พร้อมกันนี้ นายมณเฑียร ยังได้รับรางวัล Asia-Pacific Disability Rights Champions Award จากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) เนื่องจากเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นด้านการส่งเสริมสิทธิคนพิการในภูมิภาค Asia-Pacific โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในการประชุม Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: นายรัตน์ กิจธรรม ผู้ชำนาญการประจำตัว สว.มณเฑียร บุญตัน
วันที่โพสต์: 6/10/2555 เวลา 02:30:03

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

สถิติความสนใจ

ชอบ: 1 คน (100%)

ไม่ชอบ: 0 คน (0%)

ไม่มีความเห็น: 0 คน (0%)

จำนวนคนโหวตทั้งหมด: 1 คน (100%)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 5 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นายมณเฑียร บุญตัน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities) ในวาระปี 2556 – 2559 ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 84 เสียงเท่ากับผู้แทนประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ จากจำนวนสมาชิกรัฐภาคีที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 117 ประเทศ การที่นายมณเฑียรได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในครั้งนี้ นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนพิการไทยในศักยภาพของคนพิการเช่นนายมณเฑียร บุญตันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความชื่นชมของนานาประเทศที่มีต่อการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทยด้วย พร้อมกันนี้ นายมณเฑียร ยังได้รับรางวัล Asia-Pacific Disability Rights Champions Award จากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) เนื่องจากเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นด้านการส่งเสริมสิทธิคนพิการในภูมิภาค Asia-Pacific โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในการประชุม Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด