ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอแสดงความชื่นชมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นอย่างยิ่งที่เอาใจใส่ดำเนินการปรับร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๑ - ๗ ของโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตามข้อเสนอแนะจากการจัดประชาพิจารณ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ขสมก. ประกาศรับข้อคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวม ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. ขสมก.ควรดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้หลักคิดสากล และปฏิบัติเช่นเดียวกับที่อารยะประเทศทั่วไปจัดบริการรถโดยสารสาธารณะ กล่าวคือ จัดซื้อรถโดยสารไร้บันไดที่ทุกคนใช้ได้อย่างปลอดภัยเท่าเทียมกัน และไม่จัดซื้อรถโดยสารติดลิฟต์ในทุกกรณี

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/02/2557 เวลา 01:41:19

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอแสดงความชื่นชมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นอย่างยิ่งที่เอาใจใส่ดำเนินการปรับร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๑ - ๗ ของโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตามข้อเสนอแนะจากการจัดประชาพิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ขสมก. ประกาศรับข้อคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวม ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑. ขสมก.ควรดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้หลักคิดสากล และปฏิบัติเช่นเดียวกับที่อารยะประเทศทั่วไปจัดบริการรถโดยสารสาธารณะ กล่าวคือ จัดซื้อรถโดยสารไร้บันไดที่ทุกคนใช้ได้อย่างปลอดภัยเท่าเทียมกัน และไม่จัดซื้อรถโดยสารติดลิฟต์ในทุกกรณี ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด