ร่าง TOR WEB7 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)จำนวน 3,183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แสดงความคิดเห็น

ที่มา: องค์การขนส่งมวลกรุงเทพ
วันที่โพสต์: 13/02/2557 เวลา 04:06:39

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR WEB7 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)จำนวน 3,183 คัน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด