ทักท้วงเรื่องการเตรียมจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คัน

แสดงความคิดเห็น

เครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน

เนื้อหาบางส่วน

ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เชิญเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้สื่อข่าว เข้าร่วมทดลองใช้รถเมล์พื้นต่ำ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยใช้อู่บางเขน (เขตการเดินรถที่ ๑) ตรงข้ามกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์เป็นจุดนัดพบ ชี้แจงและขึ้นทดลองรถโดยก่อนการทดลองกระผมมีโอกาสพูดคุยกับนายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ กล่าวให้ฟังว่าได้มีการนำรถไปทดลองมาก่อนหน้านี้และพบว่า มีปัญหาพื้นรถครูดกับสะพานบางสะพานที่มีลักษณะโค้งนูนและมีคอสะพานสูงชัน เช่น สะพานหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สะพานจุดตัดถนนประชาชื่นเข้าถนนสามัคคีและว่าจากปัญหาดังกล่าว

ทางขสมก.ได้เตรียมแนวทางแก้ไขไว้แล้ว โดยจะจัดรถโดยสารที่เป็นรถพื้นสูงไว้บริการและจะให้คนพิการใช้ได้โดยติดลิฟท์ให้ทุกคัน

ดาวน์โหลดเอกสาร ทักท้วงเรื่องการเตรียมจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คัน

ที่มา: เครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน
วันที่โพสต์: 3/02/2557 เวลา 03:44:40

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน เนื้อหาบางส่วน ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เชิญเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้สื่อข่าว เข้าร่วมทดลองใช้รถเมล์พื้นต่ำ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยใช้อู่บางเขน (เขตการเดินรถที่ ๑) ตรงข้ามกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์เป็นจุดนัดพบ ชี้แจงและขึ้นทดลองรถโดยก่อนการทดลองกระผมมีโอกาสพูดคุยกับนายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ กล่าวให้ฟังว่าได้มีการนำรถไปทดลองมาก่อนหน้านี้และพบว่า มีปัญหาพื้นรถครูดกับสะพานบางสะพานที่มีลักษณะโค้งนูนและมีคอสะพานสูงชัน เช่น สะพานหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สะพานจุดตัดถนนประชาชื่นเข้าถนนสามัคคีและว่าจากปัญหาดังกล่าว ทางขสมก.ได้เตรียมแนวทางแก้ไขไว้แล้ว โดยจะจัดรถโดยสารที่เป็นรถพื้นสูงไว้บริการและจะให้คนพิการใช้ได้โดยติดลิฟท์ให้ทุกคัน ดาวน์โหลดเอกสาร ทักท้วงเรื่องการเตรียมจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ๓,๑๘๓

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด