ตัวอย่างหนังสือ ถึง ขสมก. ....ข้อเสนอ ต่อ TOR 4

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ได้นำเสนอร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ ๔ ( - ร่าง TOR WEB 4 - ) ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น

“ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” อันประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายจิตอาสาช่วยคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เป็นต้น ขอเสนอและยืนยันให้มีการแก้ไขสาระสำคัญ ใน ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร( รถเมล์)ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๔ ( -ร่าง TOR WEB 4-) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ๒ ประการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างหนังสือ ถึง ขสมก. ....ข้อเสนอ ต่อ TOR 4

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/10/2556 เวลา 06:41:47

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ได้นำเสนอร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ ๔ ( - ร่าง TOR WEB 4 - ) ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” อันประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายจิตอาสาช่วยคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เป็นต้น ขอเสนอและยืนยันให้มีการแก้ไขสาระสำคัญ ใน ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร( รถเมล์)ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๔ ( -ร่าง TOR WEB 4-) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ๒ ประการ ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างหนังสือ ถึง ขสมก. ....ข้อเสนอ ต่อ TOR

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด