สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการศึกษาเรื่อง 'แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการ'

แสดงความคิดเห็น

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ย้อนกลับไปประมาณ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีประชากรเพียง ๑ พันล้านคน ในเวลาต่อมาหรือในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๒ พันล้านคน หลังจากนั้นเพียง ๗๒ ปีหรือปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ประชากรของโลกได้เพิ่มเป็น ๖ พันล้านคน อีก ๕๐ ปีข้างหน้าคาดว่าประชากรทั่วโลกจะมีจำนวนถึง ๙ พันล้านคน

ในจำนวน ๖ พันล้านคนนี้มีคนพิการอยู่มากน้อยเพียงใดยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้คำจำกัดความของคำว่าคนพิการเป็นสำคัญ แต่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ประมาณว่ามีคนพิการทั่วโลกร้อยละ ๑๐ ของประชากร นั่นหมายความว่ามีคนพิการทั่วโลกรวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐ ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและอยู่ในสภาวะยากลำบาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
วันที่โพสต์: 28/02/2556 เวลา 02:28:58

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ย้อนกลับไปประมาณ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีประชากรเพียง ๑ พันล้านคน ในเวลาต่อมาหรือในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๒ พันล้านคน หลังจากนั้นเพียง ๗๒ ปีหรือปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ประชากรของโลกได้เพิ่มเป็น ๖ พันล้านคน อีก ๕๐ ปีข้างหน้าคาดว่าประชากรทั่วโลกจะมีจำนวนถึง ๙ พันล้านคน ในจำนวน ๖ พันล้านคนนี้มีคนพิการอยู่มากน้อยเพียงใดยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้คำจำกัดความของคำว่าคนพิการเป็นสำคัญ แต่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ประมาณว่ามีคนพิการทั่วโลกร้อยละ ๑๐ ของประชากร นั่นหมายความว่ามีคนพิการทั่วโลกรวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐ ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและอยู่ในสภาวะยากลำบาก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด