กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ

แสดงความคิดเห็น

กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ

กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ เข้าพจนานุกรมอีกถึง 1,756 คำ

ศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่า ขอบเขตการเก็บคำศัพท์ใหม่แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. คำที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากปรากฏการณ์ใหม่ สิ่งที่เป็นที่รู้จักใหม่ๆ เช่น

ไข้หวัดนก อัลไซเมอร์ สึนามิ เด็กแว้นซ์ จอแบน หวยออนไลน์ เศรษฐกิจฟอง สบู่

การเมืองธนกิจ กาวใจ สปา องค์กรอิสระ

2. คำที่มีอยู่แล้วแต่มีการใช้ในความหมายใหม่ เช่น แห้ว กลับลำ ไขก๊อก จัดฉาก

เหยี่ยวข่าว เว้นวรรค กระบอกเสียง ฟองสบู่แตก ใส่เกียร์ว่าง

3. คำที่มีการขยายคำใหม่ เช่น ขำ-ขำกลิ้ง ขำแตก เมา-เมาปลิ้น แหง-แหงแก๋

4.คำที่พจนานุกรมเก็บไว้แล้ว แต่ขาดตัวอย่างการใช้

ซึ่งทำให้เข้าใจความหมายไม่ชัดเจนพอ เช่น หักคอ เพลียใจ

5. สำนวนหรือวิธีการเปรียบเทียบที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรมฉบับมาตรฐาน

เช่น น้ำผึ้งพระจันทร์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้นานกว่า 10 ปีแล้ว ดาวค้างฟ้า กระทบไหล่

กรวดในรองเท้า กระโปรงบานขาสั้น ล้วงลูก สะกิดต่อมฮา ลมบ่จอย นกน้อยในไร่ส้ม

6. สำนวนที่มีความหมายใหม่ เช่น เล่นจ้ำจี้ จ้าวโลก เจ้าจำปี

7. คำเลียนเสียง คำแสดงท่าทาง หรืออารมณ์ เช่น หวือ หวา อึมครึม อึ้งกิมกี่

เสียว

8. คำภาษาต่างประเทศที่ใช้กันมาก เช่น อัลบั้ม โกอินเตอร์ คาราโอเกะ โค้ช

รับจ๊อบ ดีทอกซ์ เมาส์ จัมโบ้ และคำที่ยืมภาษาจีน เช่น โละ อั่งเปา ล่องจุ๊น

9. คำเก่า คำธรรมดา คำหลงที่ยังไม่ได้เก็บในพจนานุกรมฉบับ พ.ศ.2542 เช่น

กันเหนียว ข้ามชาติ เสือปืนไว และ

10. คำวัยรุ่น คำภาษาปาก ซึ่งมีความหมายและมาจากที่ต่างๆ เช่น เฝ่ย นิ้ง

ตึ๋งหนืด ตึ้บ ตุ๋ย ติงต๊อง

ที่มา : อีเมล์ส่งต่อ

ที่มา: ิอีเมล์ส่งต่อ
วันที่โพสต์: 13/03/2557 เวลา 04:19:39 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ กรมราชบัณฑิตฯ ได้ประกาศยอมรับศัพท์ใหม่ ๆ เข้าพจนานุกรมอีกถึง 1,756 คำ ศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่า ขอบเขตการเก็บคำศัพท์ใหม่แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. คำที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากปรากฏการณ์ใหม่ สิ่งที่เป็นที่รู้จักใหม่ๆ เช่น ไข้หวัดนก อัลไซเมอร์ สึนามิ เด็กแว้นซ์ จอแบน หวยออนไลน์ เศรษฐกิจฟอง สบู่ การเมืองธนกิจ กาวใจ สปา องค์กรอิสระ 2. คำที่มีอยู่แล้วแต่มีการใช้ในความหมายใหม่ เช่น แห้ว กลับลำ ไขก๊อก จัดฉาก เหยี่ยวข่าว เว้นวรรค กระบอกเสียง ฟองสบู่แตก ใส่เกียร์ว่าง 3. คำที่มีการขยายคำใหม่ เช่น ขำ-ขำกลิ้ง ขำแตก เมา-เมาปลิ้น แหง-แหงแก๋ 4.คำที่พจนานุกรมเก็บไว้แล้ว แต่ขาดตัวอย่างการใช้ ซึ่งทำให้เข้าใจความหมายไม่ชัดเจนพอ เช่น หักคอ เพลียใจ 5. สำนวนหรือวิธีการเปรียบเทียบที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรมฉบับมาตรฐาน เช่น น้ำผึ้งพระจันทร์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้นานกว่า 10 ปีแล้ว ดาวค้างฟ้า กระทบไหล่ กรวดในรองเท้า กระโปรงบานขาสั้น ล้วงลูก สะกิดต่อมฮา ลมบ่จอย นกน้อยในไร่ส้ม 6. สำนวนที่มีความหมายใหม่ เช่น เล่นจ้ำจี้ จ้าวโลก เจ้าจำปี 7. คำเลียนเสียง คำแสดงท่าทาง หรืออารมณ์ เช่น หวือ หวา อึมครึม อึ้งกิมกี่ เสียว 8. คำภาษาต่างประเทศที่ใช้กันมาก เช่น อัลบั้ม โกอินเตอร์ คาราโอเกะ โค้ช รับจ๊อบ ดีทอกซ์ เมาส์ จัมโบ้ และคำที่ยืมภาษาจีน เช่น โละ อั่งเปา ล่องจุ๊น 9. คำเก่า คำธรรมดา คำหลงที่ยังไม่ได้เก็บในพจนานุกรมฉบับ พ.ศ.2542 เช่น กันเหนียว ข้ามชาติ เสือปืนไว และ 10. คำวัยรุ่น คำภาษาปาก ซึ่งมีความหมายและมาจากที่ต่างๆ เช่น เฝ่ย นิ้ง ตึ๋งหนืด ตึ้บ ตุ๋ย ติงต๊อง ที่มา : อีเมล์ส่งต่อ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด