“ประชาธิปไตยกำลังถดถอย”

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ข้อเสนอหลักของหนังสือของเคอร์แลนซิคคือว่า ประชาธิปไตยกำลังถดถอยในหลายๆภูมิภาคของโลก และกลุ่มที่ทำให้ประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้ ก็ได้แก่ชนชั้นกลางที่เริ่มมองประชาธิปไตยด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์มากขึ้น เนื่องจากพวกเขามองว่าประชาธิปไตยไม่ได้ยังผลต่างๆที่เขาปรารถนาจะเห็น ดังนั้นชนชั้นกลางเหล่านี้จึงอยากหวนกลับไปหาการปกครองแบบเผด็จการ ที่เขาคิดว่าจะนำผลต่างๆเหล่านี้มาได้ เช่น การปกครองอย่างด้วยกฎหมาย การไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง และที่สำคัญคือระบอบปกครองที่ทำให้พวกเขายังคงอำนาจและสิทธิพิเศษต่างๆอยู่ อย่างที่เคยเป็นมาก่อนที่ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตย

ดาวน์โหลดเอกสาร “ประชาธิปไตยกำลังถดถอย”

ที่มา: โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่โพสต์: 8/01/2557 เวลา 04:06:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ข้อเสนอหลักของหนังสือของเคอร์แลนซิคคือว่า ประชาธิปไตยกำลังถดถอยในหลายๆภูมิภาคของโลก และกลุ่มที่ทำให้ประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้ ก็ได้แก่ชนชั้นกลางที่เริ่มมองประชาธิปไตยด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์มากขึ้น เนื่องจากพวกเขามองว่าประชาธิปไตยไม่ได้ยังผลต่างๆที่เขาปรารถนาจะเห็น ดังนั้นชนชั้นกลางเหล่านี้จึงอยากหวนกลับไปหาการปกครองแบบเผด็จการ ที่เขาคิดว่าจะนำผลต่างๆเหล่านี้มาได้ เช่น การปกครองอย่างด้วยกฎหมาย การไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง และที่สำคัญคือระบอบปกครองที่ทำให้พวกเขายังคงอำนาจและสิทธิพิเศษต่างๆอยู่ อย่างที่เคยเป็นมาก่อนที่ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด