ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม)

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม)

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.)ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการรวมตัวกันของชาวบ้าน ๔๘๐ ชุมชน จาก ๑๘ เครือข่ายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มไร้สัญชาติ และกรณีปัญหาทรัพยากร เช่นเหมืองแร่ การสัมปทานเหมืองฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่พัฒนา และขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ชาวบ้านในพื้นที่ถือว่าเสี่ยงต่อการถูกไล่รื้อ การถูกจับดำเนินคดีกรณีชาวเลหากินในทะเล การถูกไล่รื้อสุสานฝังศพชาวเลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาการสัมปทานเหมืองแร่ที่ละเมิดสิทธิชุมชน หรือกรณีของคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาล การเดินทาง การศึกษาของลูกหลานเป็นต้น รวมถึงหลายชุมชนนั้นอยู่ในพื้นที่ของรัฐที่ประกาศทับ เช่น ที่สาธารณะ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นชุมชนดั้งเดิมมีการก่อตั้งเป็นชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่าง 50-150 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม)

ที่มา: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) People Movement For a Just Society (Pmove)
วันที่โพสต์: 14/12/2556 เวลา 04:39:00 ดูภาพสไลด์โชว์ ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม) เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.)ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการรวมตัวกันของชาวบ้าน ๔๘๐ ชุมชน จาก ๑๘ เครือข่ายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มไร้สัญชาติ และกรณีปัญหาทรัพยากร เช่นเหมืองแร่ การสัมปทานเหมืองฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่พัฒนา และขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ชาวบ้านในพื้นที่ถือว่าเสี่ยงต่อการถูกไล่รื้อ การถูกจับดำเนินคดีกรณีชาวเลหากินในทะเล การถูกไล่รื้อสุสานฝังศพชาวเลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาการสัมปทานเหมืองแร่ที่ละเมิดสิทธิชุมชน หรือกรณีของคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาล การเดินทาง การศึกษาของลูกหลานเป็นต้น รวมถึงหลายชุมชนนั้นอยู่ในพื้นที่ของรัฐที่ประกาศทับ เช่น ที่สาธารณะ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นชุมชนดั้งเดิมมีการก่อตั้งเป็นชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่าง 50-150 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด