วัฒนธรรมแห่งการเข้าถึง (Culture of Accessibility)

เนื้อหาบางส่วน

เป็นรายงานเกี่ยวกับคนพิการที่สำคัญมากชิ้นหนึ่ง ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการของโลกอย่างครอบคลุมและครบครัน ตั้งแต่ภาพรวมทางประชากรของคนพิการ สถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคนพิการในด้านสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบการช่วยเหลือและสนับสนุน การศึกษา การทำงาน และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสาร วัฒนธรรมแห่งการเข้าถึง (Culture of Accessibility)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่โพสต์: 28/02/2556 เวลา 04:19:15

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด