นักจิตวิทยาแนะสร้างภูมิคุ้มใจแต่เด็ก

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

นักจิตวิทยาแนะสร้างภูมิคุ้มใจแต่เด็ก ช่วยตั้งหลักเวลาเกิดสถานการณ์วิกฤตได้ก่อน ชี้ต้องสร้าง I have I can และ I am ให้แก่เด็กถูกช่วงเวลา ส่วนการฟื้นฟูจิตใจจากเหตุการณ์ช็อกชีวิตให้กลับมาดังเดิม ต้องอาศัยหลัก 4 ปรับ 3 เติม ด้านกรมสุขภาพจิตชี้ “อึดฮึดสู้” ช่วยได้

ดร.วิลาสินี ชัยสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวในงานบรรยายเรื่อง “ภูมิคุ้มใจ” ในงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเรื่อง “จิตเวชศิริราช...ปันความรู้สู่ประชาชน” ว่า การจะป้องกันอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งปัจจุบันอาศัยการฉีดวัคซีนต่างๆ ส่วนเรื่องของจิตใจ หากจะป้องกันไม่ให้อ่อนแอ หรือเกิดอารมณ์ทางลบต่างๆ ขึ้น เช่น ความเครียด ความโกรธ ความเสียใจ เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000103203 (ขนาดไฟล์: 185)
วันที่โพสต์: 21/08/2556 เวลา 04:11:15

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน นักจิตวิทยาแนะสร้างภูมิคุ้มใจแต่เด็ก ช่วยตั้งหลักเวลาเกิดสถานการณ์วิกฤตได้ก่อน ชี้ต้องสร้าง I have I can และ I am ให้แก่เด็กถูกช่วงเวลา ส่วนการฟื้นฟูจิตใจจากเหตุการณ์ช็อกชีวิตให้กลับมาดังเดิม ต้องอาศัยหลัก 4 ปรับ 3 เติม ด้านกรมสุขภาพจิตชี้ “อึดฮึดสู้” ช่วยได้ ดร.วิลาสินี ชัยสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวในงานบรรยายเรื่อง “ภูมิคุ้มใจ” ในงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเรื่อง “จิตเวชศิริราช...ปันความรู้สู่ประชาชน” ว่า การจะป้องกันอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งปัจจุบันอาศัยการฉีดวัคซีนต่างๆ ส่วนเรื่องของจิตใจ หากจะป้องกันไม่ให้อ่อนแอ หรือเกิดอารมณ์ทางลบต่างๆ ขึ้น เช่น ความเครียด ความโกรธ ความเสียใจ เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด