การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการฟังสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียม

เนื้อหาบางส่วน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประสาทหูเทียม

ประสาทหูเทียมได้เปิดและให้โอกาสอย่างมากมายให้แก่เด็กที่สูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงระดับหูหนวก

สำหรับเด็กหูหนวก ซึ่งไม่เคยได้ยินเสียงพูดมาก่อนครู พ่อแม่และผู้ปกครองคงจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพื่อให้สมองของเด็กปรับตัวและเรียนรู้เรื่องของเสียงต่างๆที่เด็กได้ยินโดยผ่านทางประสาทหูเทียม สิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียมคือ โปรแกรมการศึกษาและการเสริมสร้างสมรรถภาพ

ในการที่เด็กจะใช้เครื่องประสาทหูเทียมให้ได้ผลมากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการฟังแก่เด็กแต่ละคน สิ่งสำคัญที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองตระหนัก คือ แม้ว่าเด็กจะได้ยินเสียงทั้งหลายมากเกือบจะเรียกได้ว่าการได้ยินค่อนข้างปกติ แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่า เด็กจะเข้าใจเสียงทุกเสียงที่ได้ยินโดยอัตโนมัติ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรทราบว่าการที่คนเราจะเข้าใจอะไรได้นั้นเป็นผลมาจากการทำงานของสมอง ในกรณีที่สมองของคนใดคนหนึ่งเพิ่งจะได้ยินเสียง ดังนั้น เราต้องให้เวลาแก่สมองของผู้นั้นระยะหนึ่งเพื่อให้สมองได้รับรู้ และประมวลข้อมูลจากเสียงต่างๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน สมองจะเริ่มทำงานและเข้าใจความหมายของและเรียนรู้ภาษาเสียงที่ได้ยินจากเครื่องประสาทหูเทียมตามที่ครูและพ่อแม่ช่วยกันฝึกให้เด็กฟังตามหลักการการเสริมสร้างทักษะทางด้านการฟัง หลังการเปิดเครื่องนั่นเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการฟังสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียม

ที่มา: ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:21:30

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด