เช็กสภาพจิตคนไทย สุ่มเสี่ยงสังคมเพี้ยน

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ทราบหรือไม่ ทุกวันนี้คนไทยวัย 15-59 ปี จำนวนนับล้านกำลังเผชิญกับ 3 ปัญหาใหญ่สุขภาพจิต ทั้งติดเหล้ารุนแรง อยากฆ่าตัวตาย และใช้สารเสพติด ขณะที่คนไทยวัย 60 ปีขึ้นไป กำลังเผชิญกับ การอยากฆ่าตัวตาย สมองเสื่อม และ โรคซึมเศร้าโทษ ฐานของการที่ใครสักคนได้ชื่อว่า มีปัญหา...สุขภาพจิต ไม่เพียงส่งผลกระทบไปถึงร่างกายและจิตใจของบุคคลผู้นั้น ยังกระทบไปถึงการดำรงชีวิตอีกหลายด้าน เป็นต้นว่า ทำให้มีอายุสั้นลง ตายก่อนวัยอันควร ยิ่งเป็นแล้วปล่อยปละไม่รักษา มักจะถูกโรคทางกายรุมเร้าซ้ำ หลายรายที่มีปัญหาสุขภาพจิต ต้องตกงาน ถูกกีดกัน

รัศมีของปัญหา ยังฟาดงวงฟาดงาไปถึงญาติพี่น้อง หรือผู้ที่ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต นอกจากต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเยียวยา ผีซ้ำด้ำพลอยยังอาจต้องตามตระเวนจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ผู้ป่วยไป ก่อเรื่องไว้ รวมทั้งถูกรังเกียจจากสังคมหรือคนรอบข้าง ที่รู้ว่าเป็นญาติของผู้ป่วยเหล่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร : เช็กสภาพจิตคนไทย สุ่มเสี่ยงสังคมเพี้ยน

ที่มา: http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/357901
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:21:10

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ทราบหรือไม่ ทุกวันนี้คนไทยวัย 15-59 ปี จำนวนนับล้านกำลังเผชิญกับ 3 ปัญหาใหญ่สุขภาพจิต ทั้งติดเหล้ารุนแรง อยากฆ่าตัวตาย และใช้สารเสพติด ขณะที่คนไทยวัย 60 ปีขึ้นไป กำลังเผชิญกับ การอยากฆ่าตัวตาย สมองเสื่อม และ โรคซึมเศร้าโทษ ฐานของการที่ใครสักคนได้ชื่อว่า มีปัญหา...สุขภาพจิต ไม่เพียงส่งผลกระทบไปถึงร่างกายและจิตใจของบุคคลผู้นั้น ยังกระทบไปถึงการดำรงชีวิตอีกหลายด้าน เป็นต้นว่า ทำให้มีอายุสั้นลง ตายก่อนวัยอันควร ยิ่งเป็นแล้วปล่อยปละไม่รักษา มักจะถูกโรคทางกายรุมเร้าซ้ำ หลายรายที่มีปัญหาสุขภาพจิต ต้องตกงาน ถูกกีดกัน รัศมีของปัญหา ยังฟาดงวงฟาดงาไปถึงญาติพี่น้อง หรือผู้ที่ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต นอกจากต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเยียวยา ผีซ้ำด้ำพลอยยังอาจต้องตามตระเวนจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ผู้ป่วยไป ก่อเรื่องไว้ รวมทั้งถูกรังเกียจจากสังคมหรือคนรอบข้าง ที่รู้ว่าเป็นญาติของผู้ป่วยเหล่านั้น ดาวน์โหลดเอกสาร : เช็กสภาพจิตคนไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด