เด็กพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ห้องเรียนเล็กๆ หัวมุมชั้นล่างของอาคารปูนสองชั้นหลังนั้นเปิดไฟสว่าง มู่ลี่ที่แขวนไว้แกว่งไปมาตามแรงลมปะทะกับขอบประตูเป็นจังหวะ เด็กนักเรียนชายหญิงราว 15 คนนั่งเป็นวง ล้อมคุณครูที่กำลังถือแผ่นภาพสัตว์ชนิดต่างๆ ให้นักเรียนขานชื่อตาม ถ้ามองจากภายนอก เด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กปกติคนหนึ่งไม่ต่างจากเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน

แต่แท้ที่จริงแล้ว เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มพิเศษที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง หรือที่รู้จักกันว่า “ออทิสติก”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000086696 (ขนาดไฟล์: 185)
วันที่โพสต์: 18/07/2556 เวลา 07:26:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ห้องเรียนเล็กๆ หัวมุมชั้นล่างของอาคารปูนสองชั้นหลังนั้นเปิดไฟสว่าง มู่ลี่ที่แขวนไว้แกว่งไปมาตามแรงลมปะทะกับขอบประตูเป็นจังหวะ เด็กนักเรียนชายหญิงราว 15 คนนั่งเป็นวง ล้อมคุณครูที่กำลังถือแผ่นภาพสัตว์ชนิดต่างๆ ให้นักเรียนขานชื่อตาม ถ้ามองจากภายนอก เด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กปกติคนหนึ่งไม่ต่างจากเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน แต่แท้ที่จริงแล้ว เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มพิเศษที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง หรือที่รู้จักกันว่า “ออทิสติก” ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด