'ออทิสติก'รู้เร็วรักษาได้ แนะนำวิธีสร้างพัฒนาการ

เนื้อหาบางส่วน

เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัย หรือมีพัฒนาการบกพร่อง โดยทั่วไปมักเรียกว่า เด็กออทิสติก ซึ่งเป็นโรคจิตเวชทางเด็กอย่างหนึ่ง สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยทั้งความผิดปกติระบบสื่อประสาทเกิดระหว่างตั้งครรภ์แม่มีอาการเครียดพันธุกรรมซึ่งปัจจุบันสาเหตุยังไม่แน่ชัด

จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การดำเนินงานเพื่อดูแลเด็กพิเศษครบวงจร ร.พ.ระนอง นำโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นวาระสำคัญในการผลักดันงาน โดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. อธิบายว่า ปัจจุบันแม้ว่าการรักษาออทิสติกจะอยู่ใน ชุดสิทธิประโยชน์ แต่การทำงานไม่สามารถทำเพียงการรักษาได้อย่างเดียว ร.พ.ระนอง ถือเป็นต้นแบบการทำงานที่เชื่อมโยงทั้ง ร.พ. ร.ร. บ้าน และชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร : 'ออทิสติก'รู้เร็วรักษาได้ แนะนำวิธีสร้างพัฒนาการ

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:09:58

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด