การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากท่านเจอ ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น !!!

เนื้อหาบางส่วน

สาเหตุของหัวใจหยุดเต้นส่วนใหญ่ เกิดจากโรคทางหัวใจ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ ที่สาธารณะ หากท่านประสบเหตุ และสามารถให้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) อย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยชีวิต ผู้ป่วยให้มีชีพจรกลับมา และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ วิธีนี้ เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เมื่อพบผู้ที่หมดสติ ไม่หายใจ หรือ หายใจไม่สะดวก หายใจเฮือก อันดับแรก ให้ โทรศัพท์ ตามหน่วยกู้ชีพ หรือ โรงพยาบาล เนื่องจาก เหตุการณ์ เกิดขึ้น ฉุกเฉิน บางคนอาจตกใจ จำเบอร์โทรศัพท์ ไม่ได้ ดังนั้น เราควรจะจดจำหรือบันทึกเบอร์โทรศัพท์เผื่อโทรออกยามฉุกเฉินเช่น1609,1669เป็นต้น

2.ให้ผู้ป่วยนอนหงาย โดย นอนบนพื้นที่แข็ง ไม่ควรนอนบนเบาะฟูกที่นิ่มหรือหนามาก เพราะ แรงกดจะถูกดูดซับโดยฟูกแทนที่จะเป็นหน้าอกของผู้หมดสติ

3.รีบทำการกดหน้าอกทันที วิธีที่ถูกต้อง ควรวางส้นมือข้างที่ถนัด บนหน้าอก ส่วนส้นมือ อีกข้างให้ประสานล็อคไว้กับมือข้างที่ถนัดดังรูปประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากท่านเจอ ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น !!!

ที่มา: http://www.chularat.com/medical_articles_detail.php?id=379
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:09:21

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด