ปลูก "รัก" และ "เข้าใจ" ดูแลเด็กออทิสติก

เนื้อหาบางส่วน

บุคคลออทิสติกกับการดูแลรักษา ขึ้นอยู่กับคำสองคำง่ายๆคือ “รัก” และ “เข้าใจ” เด็ก ออทิสติกก็เป็นคน...ต้องการความรัก ความเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมืองไทยมีเยอะ เรียกว่า...ไม่ต้องใช้เทคนิค วิทยาการที่ซับซ้อน เราก็ทำได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Child & Adolescent Mental Health Service, Colchester, United Kingdom บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลออทิสติก” ในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกไทย ที่โรงแรมที เคพาเลซ ในวันรณรงค์ออทิสติกโลก 2 เมษายน ที่ผ่านมา ถ้าคิดตัวเลขง่ายๆ 30 กว่าปีที่แล้วสมัยเรียนแพทย์ บอกว่ามี 2 ใน 10,000 กรณีเป็นรุนแรงมากๆ แต่วันนี้...เด็กออทิสติกตั้งแต่ เป็นน้อยไปจนถึงเป็นมาก ตัวเลขอยู่ที่ 1 ใน 100 ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้านคน ก็จะมีเด็กออทิสติกจริงๆ ประมาณ 650,000 คน “ไม่ ใช่...น้อยๆ ดังนั้นต่อให้เราสร้างโรงเรียนพิเศษเพื่อรองรับก็ไม่พอ ที่อังกฤษมีการคำนวณเด็กออทิสติกเฉพาะในโรงเรียนภาคการศึกษาปกติจะใช้เงิน ราวปีละ 1 แสนปอนด์หรือราว 4.5 ล้านบาท”

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปลูก "รัก" และ "เข้าใจ" ดูแลเด็กออทิสติก

ที่มา: http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/336985
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:19:10

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด