เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แบบ Dyslexia (ความบกพร่องในการอ่าน)

เนื้อหาบางส่วน

มุมมองอีกด้านของอาการที่เรียกว่า Dyslexia (ความบกพร่องในการอ่าน)ทำให้การเรียนเป็นไปไม่ได้จริงหรือ..แพทย์กล่าวว่าการฝึกฝนแบบพิเศษสามารถช่วยให้เด็กแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ผิดปกตินี้ได้

ผู้ปกครองที่กังวลใจเรื่องนี้คงสบายใจได้ เด็กๆที่ได้คะแนนต่ำอันเนื่องมาจากปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ สามารถได้รับการดูแลด้วยวิธีการสอนที่ถูกต้อง นักจิตวิทยา มีล่า โคทาริ กล่าวว่า ความบกพร่องนี้ไม่จำเป็นต้องถูกรักษาแบบผู้มีปัญหาทางด้านจิต “แต่ถ้าถูกละเลยตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเด็กๆอาจจะกลายเป็นผู้มีปัญหาทางด้านจิตได้ คือ ความมั่นใจในตัวเองต่ำ และ มีสมาธิสั้น” เธอกล่าว

ความผิดปกติทางด้านการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 ชนิด

1. Dyscalculia - ความบกพร่องในการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณ

2. Dyslexia - ความบกพร่องในการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน

3. Dysgraphia - ความบกพร่องในการเขียน

ดาวน์โหลดเอกสาร : เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แบบ Dyslexia (ความบกพร่องในการอ่าน)

ที่มา: Prashant Hamine ( ข่าวจากอินเดีย )
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:18:04

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด