การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก

เนื้อหาบางส่วน

ปัญหาทางทันตกรรมของเด็กออทิสติก

ความชุกในการเกิดโรคในช่องปากของเด็กออทิสติกไม่แตกต่างจากเด็กปกติ พฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่ชอบรับประทานอาหาช้า ๆ โดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำ ทำให้เกิดโรคในช่องปากน้อยลง แต่การให้อาหารที่มีรสหวาน เช่น ลูกอม น้ำผึ้ง และเครื่องดื่มที่มีรสหวานต่างๆ ซึ่งใช้ในการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมจะทำให้อัตราการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้น

อุปสรรคที่สำคัญอย่างมากในการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กออทิสติกคือความกลัว ความกลัวนี้มิได้เกิดเฉพาะในเด็กออทิสติกเท่านั้น พ่อแม่ของเด็กออทิสติกก็มีความกลัวและวิตกกังวลเช่นกัน การรักษาทางทันตกรรมจะเป็นการกระตุ้นเด็กออทิสติก และพ่อแม่ของเด็กออทิสติกให้เกิดความกลัวได้มากกว่าในครอบครัวของเด็กปกติ สาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งเด็กไม่คุ้นเคย

ดาวน์โหลดเอกสาร : การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก

ที่มา: top3thailand.com
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:16:05

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด