การสังเกตสายตาเด็กเล็ก

เนื้อหาบางส่วน

คอลัมน์ สร้างเสริมสุขภาพ โดย พ.ญ.อารยา ทองผิว เสนอเรื่อง การสังเกตสายตาเด็กเล็ก ว่า เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการการมองเห็นยังไม่เต็มที่ ในขวบปีแรกจะพัฒนาเร็วมาก ปีต่อมาพัฒนาต่อเนื่องจนถึงอายุ ๖ ปี ซึ่งต้องใช้สายตาอ่านหนังสือ ถ้ามีความผิดปกติจะเกิดภาวะ Lazy eye หรือตาขี้เกียจ มีสาเหตุจาก ตาเข หรือตาเหล่ จอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งพัฒนาการทางสายตาของเด็กปกติ มีดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : การสังเกตสายตาเด็กเล็ก

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:14:54

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด