ค้นพบวิธีรักษาอาการหูหนวก!! โดยการปลูกเส้นขนช่วยการได้ยินในหูของหนู

แสดงความคิดเห็น

การปลูกเส้นขนขนาดเล็กในหูที่ตรวจจับเสียง สามารถทำให้อาการหูหนวกกลับมาได้ยินอีกครั้ง, นักวิจัยชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ในวารสารนิวรอน (Neuron)

โดยการฉีดยา นำไปสู่การสร้างเส้นขนใหม่ในหนูทดลอง การได้ยินโดยปกติอาจจะไม่พัฒนาขึ้นมาก แต่หนูจะได้ยินเสียงบางส่วน (จากที่ไม่เคยได้ยิน) เช่น เสียงปิดประตูดังๆ และเสียงการสื่อสารต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร ค้นพบวิธีรักษาอาการหูหนวก!! โดยการปลูกเส้นขนช่วยการได้ยินในหูของหนู

ที่มา: ศุภลักษณ์ แสนหลวง : แปลและเรียบเรียง
วันที่โพสต์: 21/02/2556 เวลา 08:21:16

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การปลูกเส้นขนขนาดเล็กในหูที่ตรวจจับเสียง สามารถทำให้อาการหูหนวกกลับมาได้ยินอีกครั้ง, นักวิจัยชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ในวารสารนิวรอน (Neuron) โดยการฉีดยา นำไปสู่การสร้างเส้นขนใหม่ในหนูทดลอง การได้ยินโดยปกติอาจจะไม่พัฒนาขึ้นมาก แต่หนูจะได้ยินเสียงบางส่วน (จากที่ไม่เคยได้ยิน) เช่น เสียงปิดประตูดังๆ และเสียงการสื่อสารต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร ค้นพบวิธีรักษาอาการหูหนวก!!

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด