การบำบัดรักษาเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

แนวทางการบำบัดรักษาเด็กออทิสติก เริ่มจากผู้บำบัด/ผู้ปกครองต้องเข้าใจถึงปัญหาหรืออาการที่แสดงออกของเด็กออทิสติกก่อนเป็นอันดับแรก ลักษณะของเด็กออทิสติก ได้แก่

 • มีความผิดปกติของการใช้ภาษาและการสื่อสาร เช่น พูดช้าหรือพูดไม่ได้ ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นได้ มีภาษาแปลกๆหรือภาษาของตนเอง ยากลำบากในการสื่อความต้องการของตนเอง น้ำเสียงในการสื่อสารไม่มีระดับสูงต่ำ เป็นต้น
 • มีความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ไม่มองหน้า สบตา เรียกไม่หันหาเสียง มักชอบเล่นคนเดียว สนใจวัตถุมากกว่าคน ไม่มีความสนใจร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
 • มีความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น ชอบทำอะไรซ้ำๆ ปรับตัวยาก หมุนตัว เขย่งปลายเท้า เล่นไม่เป็น อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น ชอบทำร้ายตนเอง เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร : การบำบัดรักษาเด็กออทิสติก

ที่มา: ทิพวรรณ ไทยวนต์ นักกิจกรรมบำบัด กบ.765 สถาบันไพดี้
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:13:05

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แนวทางการบำบัดรักษาเด็กออทิสติก เริ่มจากผู้บำบัด/ผู้ปกครองต้องเข้าใจถึงปัญหาหรืออาการที่แสดงออกของเด็กออทิสติกก่อนเป็นอันดับแรก ลักษณะของเด็กออทิสติก ได้แก่ มีความผิดปกติของการใช้ภาษาและการสื่อสาร เช่น พูดช้าหรือพูดไม่ได้ ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นได้ มีภาษาแปลกๆหรือภาษาของตนเอง ยากลำบากในการสื่อความต้องการของตนเอง น้ำเสียงในการสื่อสารไม่มีระดับสูงต่ำ เป็นต้น มีความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ไม่มองหน้า สบตา เรียกไม่หันหาเสียง มักชอบเล่นคนเดียว สนใจวัตถุมากกว่าคน ไม่มีความสนใจร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น มีความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น ชอบทำอะไรซ้ำๆ ปรับตัวยาก หมุนตัว เขย่งปลายเท้า เล่นไม่เป็น อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น ชอบทำร้ายตนเอง เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร :

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด