ห้องกฎหมาย หน้า 6

 1. 76กฏหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ 3366/0 24/02/2560
 2. 77จ้างงานคนพิการ กฎหมายไม่ขลัง 4071/3 27/11/2558
 3. 78สิทธิคนพิการ 4670/0 19/11/2558
 4. 79อเมริกาสวรรค์ของคนพิการ 4464/0 13/10/2558
 5. 80สิทธิของผู้พิการ 4452/0 11/05/2558
 6. 81ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด... 3219/0 27/02/2557
 7. 82ร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๖ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิ... 2712/0 27/02/2557
 8. 83คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ : การน... 2203/0 7/02/2557
 9. 84ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนว... 3660/0 31/01/2557
 10. 85แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปส... 3552/0 31/01/2557
 11. 86"เบล" ทำมึน จอดรถช็อปวัน X-Mas ที่คนพิการ 4088/0 25/12/2556
 12. 87นักรณรงค์รุ่นเยาว์ เรียนรู้เรื่องสิทธิ 3587/0 23/11/2556
 13. 88บัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒน... 4336/0 14/10/2556
 14. 89 มอง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" สิทธิเพศที่ 3 4077/0 8/10/2556
 15. 90นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 เน้นย้ำความสำคัญในห... 3856/0 26/09/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย