ห้องต่อพงษ์กับสภาพแวดล้อม หน้า 5

 1. 61คมนาคมไทย เอื้อผู้พิการ แค่40% 2632/1 7/04/2560
 2. 62กรมการแพทย์โชว์ 3 นวัตกรรมเพื่อคนพิการ 1496/0 28/03/2560
 3. 63ขยะถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินคนพิการสายตา 1405/0 27/03/2560
 4. 64มิชลินหนุนกทม.บริการรถเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 7764/0 24/03/2560
 5. 65จุดอ่อนรถไฟฟ้ากับคนพิการ 8136/0 23/03/2560
 6. 66คนพิการนัดรวมพล!! ฟังไต่สวนคดีฟ้อง กทม. 8038/0 21/03/2560
 7. 67"สมชัย" เสนอจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ ให้กาบัตรล่วงหน้า... 4842/0 10/03/2560
 8. 68คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ 8151/0 9/03/2560
 9. 69Friendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล 8363/0 7/03/2560
 10. 70อัศวินเปิดใช้งานลิฟต์คนพิการ BTS เพิ่ม 4 สถานี 8400/0 6/03/2560
 11. 71ข้อความถึง 9 อาชีพ อย่าวางใจว่าจะปลอดภัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ 1018/0 6/03/2560
 12. 72สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งต... 1394/0 2/03/2560
 13. 73คมนาคมแถลงผล...พร้อมจัดทำต้นแบบพัฒนาสิ่งอำนวยความสำหรับคนพิการแล... 1411/0 1/03/2560
 14. 74แจกผ้าห่มผู้ยากไร้-มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ 4175/0 1/03/2560
 15. 75ภูเก็ต เร่งผลักดัน ส่วนราชการ สถานประกอบการ สร้างเมืองอารยสถาปัต... 1412/0 28/02/2560